classiera loader

קורס HTML ו CSS בסיס שפות התכנות

שפת HTML מהווה שפת תגיות (markup language) אשר מטרתה ליצור ולעצב דפי אינטרנט
שונים. באחריותו של ארגון התקינה הבינלאומי W3C להגדיר את כלליה של שפת תגיות זו.
CSS הוא כלי לעיצוב תוכן מובנה באמצעות שפת התגיות HTML. הוא נוצר במטרה להפריד
בין התוכן והמבנה של דפי האינטרנט לבין העיצוב שלהם. כך מאפשר CSS למקם את הגדרות
העיצוב בקובץ בודד, בזמן שהשינוי יוכל לבוא לידי ביטוי בבת אחת בכל הדפים בהם עושים
שימוש בעבר, שפת HTML שימשה רק להוספה של המבנה לטקסט, אולם ככל שהתפתחה
רשת האינטרנט מעצבי האתרים החלו לבחון אפשרויות נוספות לעיצוב המסמכים, מה שהוביל
להמצאת- CSS, אשר אפשרה את ההפרדה בין סגנון ההצגה לבין התוכן. המצאה זו אפשרה לתחזק אתרי אינטרנט בצורה קלה ונוחה יותר.

רוצים לשלוט בשפות תוכנה? קיראו על קורס תכנות

קורס html

מטרת הקורס ותכנית הלימודים

הלימודים עם קורס html ו – CSS מאפשרים למשתתפים לרכוש ידע והבנה בשפות אלו, תוך הבנה של התפקידים השונים של כל שפה והאינטרקציה ביניהן. במהלך הקורס, מכירים את הטכנולוגיות השונות ליצירת אתרים ויישומי רשת, מתחילת תהליך ההקמה ועד לתחזוקה השוטפת של האתר ועריכת שינויים בהגדרות ובעיצוב. כמו כן, לומדים לעצב את התכונות השונות באתר, כמו תמונות, רקע, מסגרות, הצללות וסרטוני וידאו, דרך שפות התכנות השונות וכך להתאים את העיצוב לצורכי האתר.

מתכונת הלימוד

משך קורס זה משתנה בין מוסדות הלימוד. בדרך כלל, הוא מתפרש על פני פרק זמן שבין חודשיים וחצי לארבעה חודשים. במרבית המוסדות מתקיים המסלול כקורס ערב שניתן לשלב עם עבודה. השיעורים כוללים הרצאות עיוניות וגם תרגולים מעשיים במעבדת מחשבים, דרכם מיישמים את החומר הנלמד.

קהל יעד ותנאי קבלה

קורס html ו CSS מיועד למעצבי אתרים, למתכנתים ולכל אדם המתעניין בפיתוח דפי אינטרנט והכרת השפות html ו CSS.

להלן רשימה חלקית של הנושאים הנלמדים בקורס:

* עיצוב טבלאות כיוון וקידוד
* מיקום אלמנטים פרוטוקולים
* גרפיקה לאתרים תגיות CSS
* שימוש ב – JQuery בורר מקובץ
* שליטה במולטימדיה מבנה קבצים
* קישור על ידי תמונה עברית לוגית
* קישור חיצוני ב – CSS סוגי דפדפנים
* עיצוב הצללות וטקסטים ועוד