classiera loader

קורס C שפת התכנות המבוקשת מבית מיקרוסופט

שפת התכנות C, הינה שפת מחשב פרוצדורלית שהיא אחת משפות התכנה החשובות ובמיוחד בעולם הסייבר.
שפה זו, פותחה בשנות ה-70 של המאה הקודמת והיא שפה יעילה ומהירה והשימוש בה, נפוץ עד היום. שפת C, נמצאת בשימוש רב בפיתוח מערכת WINDOWS וכן בפלטפורמות ליישומי האינטרנט. קורס C , מיועד לאנשי טכנולוגיה, תקשורת, או רשתות.
מי שמעוניין ללמוד בקורס זה, חייב לדעת היטב את השפה האנגלית, במיוחד את האנגלית הטכנית.
תלמידים הלומדים קורס C,מקבלים את הכלים המעשיים לשימוש, כאשר המשתנים והפונקציות ניתנים לתרגול מול מחשב.
המדריך מסביר על כל מודול בשפה והמשתתפים בקורס יתרגלו.
כל תלמיד, יהיה חייב לתרגל בבית ולהגיש את המשימות שהמדריך הטיל על כל אחד ממשתתפי הקורס.
שפת C Sharp – #C, מבית חברת מיקרוסופט העולמית, היא שפת תכנות לשימוש בסביבת הפיתוח
NET, המותאמת בין השאר לרשת האינטרנט ולטלפונים החכמים.
מדובר באחת מן השפות
הנפוצות ביותר כיום לתכנות מונחה עצמים.
שפה זו נמצאת בשימוש נרחב בפיתוח פלטפורמות
ליישומי אינטרנט, כמו גם ליישומים בסביבת Windows.

Business man hand points the internet system chart

על הלימודים

הסטודנטים שלומדים קורס C לומדים להכיר את השפה ואת עקרונות התכנות הקיימים בה, כמו גם
את עקרונות התכנות מונחה העצמים; בין השאר, הם לומדים להכיר את סביבת הפיתוח NET,
לומדים על המשתנים השונים, מוכשרים לעבוד עם בסיסי נתונים ועם מערכים, לעבוד בשכבות, וכדומה.
כך, התלמידים בקורסים אלה מקבלים את הכלים המעשיים לשימוש בכל המשתנים והפונקציות
הקיימים בשפת C#. הקורסים נערכים במתכונת מעשית כאשר כל תלמיד יושב אל מול מחשב,
המרצים מסבירים על כל מודול בשפה, והמשתתפים מתרגלים בזמן אמת.
בנוסף, במסלולים אלה
נדרש מהתלמידים תרגול עצמאי בבית, וכן הגשה של תרגילים ומטלות. במרבית תכניות הלימוד הם אף נדרשים להגיש פרויקט גמר מסכם.

תנאי הקבלה לקורס C# משתנים בין המסלולים השונים

בחלק מהם על המועמדים להיות אקדמאים או הנדסאים, בעוד שבחלקם נדרשת גם שליטה טובה
בשפה האנגלית (בדגש על קריאה), ורקע בסיסי במחשבים. בחלק מתכניות הלימוד נדרשים
המועמדים לעבור ריאיון הנערך על ידי ועדת קבלה, בעוד שאחרות מיועדות אך ורק למתכנתים
בעלי ניסיון מעשי קודם בפיתוח, השולטים בשפות התכנות C,C++ ו – Java. ולבסוף, בתכניות
נוספות נדרשת רק היכרות עם שפת תכנות כלשה קורס מיועד להכין את הסטודנט לעבודה עם
שפת C, כצעד חיוני להשתלטות על שיטות הפיתוח בשפה חיונית זו. שפה זו מהווה דרישת-סף
גם ללימודי האקינג. התלמידים יהיו מסוגלים לפתח תכניות C תוך הבנה עמוקה, כולל גישה
לרגיסטרים, מרחב הזיכרון, עבודה עם פוינטרים, מבנה נתונים של רשימה ושל תור, מבנה
מחסנית, מערכים ועוד. דוגמאות ליכולות פיתוח:
סניפר למחשבים מרוחקים, תכנה לבדיקת באגים, דמקה, ארבע בשורה אחת, ניהול עסק,
מערכת קליטת עובדים או קליטת לקוחות וספקים וכן הלאה.
קיימת אפשרות להמשיך לרמה “C Level-2” לצורך הרחבת היכולות בסביבת Object Oriented
מעמיקה יותר, עבודה משמעותית עם טבלאות, הכרה עמוקה עם בסיסי נתונים ידועים, והעמקה לכיוון C++.